Có 1 kết quả:

Kā lǎ kūn lún Shān mài ㄎㄚ ㄌㄚˇ ㄎㄨㄣ ㄌㄨㄣˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Karakorum mountain range in west Xinjiang