Có 1 kết quả:

Kā lǎ qìn Zuǒ yì Měng gǔ zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Harqin Left Mongol autonomous county in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning