Có 1 kết quả:

Kā lǎ qìn qí

1/1

Kā lǎ qìn qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Harqin banner or Kharchin khoshuu in Chifeng 赤峰[Chi4 feng1], Inner Mongolia