Có 1 kết quả:

kā chā

1/1

kā chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(onom.) breaking or snapping