Có 1 kết quả:

Kā bù ěr

1/1

Kā bù ěr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kabul, capital of Afghanistan