Có 1 kết quả:

Kā lā kā tuō huǒ shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Krakatoa (volcanic island in Indonesia)