Có 1 kết quả:

Kā lā kā tuō huǒ shān ㄎㄚ ㄌㄚ ㄎㄚ ㄊㄨㄛ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Krakatoa (volcanic island in Indonesia)