Có 1 kết quả:

Kā lā kūn lún shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Karakorum mountains