Có 1 kết quả:

wèi liào ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to feed (also fig.)