Có 1 kết quả:

wèi shí

1/1

wèi shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to feed