Có 1 kết quả:

shàn nán xìn nǚ

1/1

shàn nán xìn nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lay practitioners of Buddhism