Có 1 kết quả:

shàn yuán

1/1

shàn yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

good karma