Có 1 kết quả:

lǎ ba xíng

1/1

lǎ ba xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flared
(2) funnel-shape
(3) trumpet-shape