Có 1 kết quả:

lǎ ba kù ㄌㄚˇ ㄎㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) flared trousers
(2) bell-bottomed pants