Có 1 kết quả:

lǎ ba kù

1/1

lǎ ba kù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flared trousers
(2) bell-bottomed pants