Có 2 kết quả:

lǎ málǎ ma

1/2

lǎ má

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tổ sư Lạt Ma

lǎ ma

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lama, spiritual teacher in Tibetan Buddhism