Có 1 kết quả:

lǎ ma miào ㄌㄚˇ ㄇㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lamasery
(2) temple of Tibetan Buddhism