Có 1 kết quả:

lǎ ma miào

1/1

lǎ ma miào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lamasery
(2) temple of Tibetan Buddhism