Có 1 kết quả:

hóu jí

1/1

hóu jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 猴急[hou2 ji2]