Có 1 kết quả:

hóu yán

1/1

hóu yán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bị viêm họng, viêm thanh quản

Từ điển Trung-Anh

laryngitis