Có 1 kết quả:

hóu jìng

1/1

hóu jìng

giản thể

Từ điển phổ thông

dụng cụ soi thanh quản của bác sĩ

Từ điển Trung-Anh

laryngoscope