Có 1 kết quả:

yīn yǎ

1/1

yīn yǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hoarse
(2) raspy