Có 1 kết quả:

chuǎn bu guò qì lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be unable to breathe