Có 1 kết quả:

chuǎn cū qì

1/1

chuǎn cū qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pant heavily