Có 1 kết quả:

xǐ bù zì jīn

1/1

xǐ bù zì jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unable to contain one's joy (idiom)