Có 1 kết quả:

xǐ bù zì shèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

unable to contain one's joy (idiom)