Có 1 kết quả:

xǐ lè

1/1

xǐ lè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

joy