Có 1 kết quả:

xǐ yàn

1/1

xǐ yàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wedding banquet