Có 1 kết quả:

xǐ shān diǎn chì zhū què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) spot-winged rosefinch (Carpodacus rodopeplus)