Có 1 kết quả:

xǐ shān bái méi zhū què ㄒㄧˇ ㄕㄢ ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ ㄓㄨ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Himalayan white-browed rosefinch (Carpodacus thura)