Có 1 kết quả:

xǐ shān hóng méi zhū què ㄒㄧˇ ㄕㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄓㄨ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Himalayan beautiful rosefinch (Carpodacus pulcherrimus)