Có 1 kết quả:

Xǐ Shān kuáng

1/1

Xǐ Shān kuáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Himalayan buzzard (Buteo burmanicus)