Có 1 kết quả:

xǐ zhàng

1/1

xǐ zhàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

celebratory hanging scroll