Có 1 kết quả:

xǐ nù āi lè

1/1

Từ điển Trung-Anh

four types of human emotions, namely: happiness 歡喜|欢喜[huan1 xi3], anger 憤怒|愤怒[fen4 nu4], sorrow 悲哀[bei1 ai1] and joy 快樂|快乐[kuai4 le4]