Có 1 kết quả:

xǐ yuè

1/1

xǐ yuè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) happy
(2) joyous