Có 1 kết quả:

xǐ jí ér qì ㄒㄧˇ ㄐㄧˊ ㄦˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

crying tears of joy (idiom)