Có 1 kết quả:

xǐ qì

1/1

xǐ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hilarity
(2) cheerful atmosphere