Có 1 kết quả:

xǐ qì yáng yáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

full of joy (idiom); jubilation