Có 1 kết quả:

xǐ yáng yáng

1/1

xǐ yáng yáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

radiant with joy

Một số bài thơ có sử dụng