Có 1 kết quả:

xǐ qún yóu

1/1

xǐ qún yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gregarious (ichthyology)