Có 1 kết quả:

xǐ qún fēi

1/1

xǐ qún fēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gregarious (ornithology)