Có 1 kết quả:

xǐ dàn

1/1

xǐ dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

red-painted eggs, traditional celebratory gift on third day after birth of new baby