Có 1 kết quả:

xǐ xùn

1/1

xǐ xùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) good news
(2) glad tidings