Có 1 kết quả:

xǐ yuè

1/1

xǐ yuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to jump for joy