Có 1 kết quả:

xǐ qian

1/1

xǐ qian

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tip given on a happy occasion (traditional)