Có 1 kết quả:

xǐ què

1/1

xǐ què

giản thể

Từ điển phổ thông

chim hỉ thước

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian magpie (Pica pica)