Có 1 kết quả:

hē liáng shuǐ dōu sāi yá

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to be out of luck