Có 1 kết quả:

hē duàn piàn ㄏㄜ ㄉㄨㄢˋ ㄆㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to get blackout drunk (slang)