Có 1 kết quả:

xuān huá

1/1

xuān huá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hubbub
(2) clamor
(3) to make a racket