Có 1 kết quả:

xuān xiāo

1/1

xuān xiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to clamor
(2) to make noise