Có 1 kết quả:

xuān rǎo

1/1

xuān rǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to disturb by noise