Có 1 kết quả:

xuān téng

1/1

xuān téng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a tumult
(2) hubbub
(3) uproar